Schack på skolor i Järfälla

Den schackverksamhet på skolorna i Järfälla som tidigare bedrevs av Kallhällstornet har sedan höstterminen 2015 övertagits av Järfälla Scahacksällskap. Under skolåret 2015/16 skedde 96 besök på skolorna. Antalet elever var totalt drygt 100, varav de återkommande vara 50-60 stycken.

Skolåret 2016/17 startade i början av oktober 2016 och kommer att fortsätta till en vecka före terminslutet i maj/juni 2017.

Verksamheten bedrivs på samma skolor som tidigare: Barkarbyskolan (tisdagar 14:30-15:30), Ulvsättraskolan (onsdagar 14:15-16:00) och Kolarängsskolan (torsdagar 14:15-16:00). Antalet barn är maximalt 20-25 stycken per pass. Detta för att "schackmästaren" (barnens benämning!) ska hinna med.

I Barkarbyskolan är det förskolebarn och 1:or som deltar. Intresset är så stort att alla inte kan spela varje vecka utan hittills i höst använder vi ett roterande schema. Förhoppningsvis kan framöver de mest intresserade få spela varje vecka.

I Ulvsättraskolan deltar 1:or och 2:or i första passet kl 14:15-15:00. Mellan kl 15-16 är det 3-5:or som deltar tillsammans med de mest entusistiska yngre.

Kolarängsskolan har samma tidsupplägg som Ulvsättraskolan. Även här är intresset från 1:orna hittills så stort att ett roterande schema är nödvändigt.

Barnen har möjlighet att bli "skoljuniorer" i Järfälla SS. Medlemskapet är gratis och bidrar till att vår schackklubb kan få den hedrande beteckningen Ungdomsklubb

 

 
 

© 2016 Järfälla SS