Schack på skolor i Järfälla

Den schackverksamhet på skolorna i Järfälla som tidigare bedrevs av Kallhällstornet har sedan höstterminen 2015 övertagits av Järfälla Scahacksällskap.

Verksamheten bedrivs på:
Barkarbyskolan, tisdagar 14:25 - 15:30 fr o m 26/9-2017
Kolarängsskolan, onsdagar 14:45 - 16:00 fr o m 26/9-2017

Antalet barn är maximalt 20-25 stycken per pass. Detta för att "schackmästaren" (barnens benämning!) ska hinna med.

I Barkarbyskolan är det förskolebarn och 1:or som deltar. Intresset är så stort att alla inte kan spela varje vecka utan hittills i höst använder vi ett roterande schema. Förhoppningsvis kan framöver de mest intresserade få spela varje vecka.

Barnen har möjlighet att bli "skoljuniorer" i Järfälla SS. Medlemskapet är gratis och bidrar till att vår schackklubb kan få den hedrande beteckningen Ungdomsklubb

 

 
 

© 2016 Järfälla SS