Schack på skolor i Järfälla

Den schackverksamhet på skolorna i Järfälla som tidigare bedrevs av Kallhällstornet har sedan höstterminen 2015 övertagits av Järfälla Schacksällskap.

Verksamheten bedrivs i huvudsak på Vattmyraskolan.

Barnen har möjlighet att bli "skoljuniorer" i Järfälla SS. Medlemskapet är gratis och bidrar till att vår schackklubb kan få den hedrande beteckningen Ungdomsklubb
 

 
 

© 2021 Järfälla SS