Avgifter

Juniorer:
400 kr/helår

Seniorer:
800 kr/helår men 400 kr/helår för enbart lagspel.

Övrigt
100 kr/helår för spelare med annan huvudklubb.

Postgiro: 69 21 70-4, Järfälla Schacksällskap

Frågor?
Kontakta JSS kassör Peo Sjölund på: 0722-503075 eller per-olov.sjolund@hotmail.com.

 

© 2019 Järfälla SS