Juniorverksamhet

JSS bedriver juniorverksamhet i "Huset På Höjden" Engelbrektsvägen 47 i Jakobsberg.


Tid:            17.30 - 19.00
Innehåll:   Teoriundervisning, schackspel i olika tävlingsformer, hemmastudier.
Avgift:       200 kr. /helår

 
 

© 2021 Järfälla SS